Overige

In de categorie 'overige' vallen eigenlijk alle blogs en verhalen die niet te plaatsen zijn in onze andere categorieën. Zo is er een kans dat we bij Eigenhuisenplant.nl bijvoorbeeld over fietsen, verzekeringen of streaming-TV schrijven. Dit zijn blogs die in de categorie overige zullen vallen. Het zijn onderwerpen die wat minder goed bij ons concept vallen maar waar wij het toch niet kunnen laten om erover te schrijven. Wat niet in overige valt zal dus netjes door ons ingedeeld zijn. Zo heb je bijvoorbeeld een blog over de beste televisie. Deze blog zal vallen onder 'woonkamer'. Een andere categorie is 'tuin'. Dit is een van de favoriete categorieën van de eigenaren van EHEP.